Overslaan en naar de inhoud gaan

Nivelleringswerken omvatten het wegwerken van niveauverschillen in het terrein, het effenen van de ondergrond voor het uitvoeren van verhardingswerken - zoals het aanleggen van parkings en containervelden - en funderingswerken. Dit behelst enerzijds het grof nivelleren met de graafkraan, maar anderzijds ook lasergestuurd fijnnivelleren in en rond gebouwen, met aanvoer van de nodige materialen. Tot slot kan dit ook worden uitgevoerd in een glooiing in het kader van landscaping. Voor het wegwerken van niveauverschillen kunnen eveneens keerwanden worden geplaatst.

Voor het uitvoeren van deze werken hebben we 3D GPS-gestuurde kranen, een GPS-gestuurde mesbull en traktor met kilverbord ter beschikking voor een heel precies resultaat.

Toon alle expertises


Referenties

Lysair - Sint-Baafs-Vijve

Aanleggen waterdoorlatende parking + talud

Vanco - Zulte

Uitvoeren van voorbereidende grond-, riolerings-, nivellerings- en omgevingswerken

Valcke Industriebouw project Novitan - Evolis Business Park Kortrijk

Aanleggen riolering, uitvoeren fijnnivellering.

Mistral Home Textiles - Nazareth

Uitvoering van sloopwerken, rioleringswerken, algemene grondwerken en nivelleringswerken

Demapack - Oudenaarde

Aanleggen van opritverharding en parking rond nieuwe loods

Project Stevin - Elia Zeebrugge

Het project Stevin maakt het mogelijk om de windenergie van windparken op zee aan land te brengen en naar het binnenland te transporteren