Overslaan en naar de inhoud gaan

Landschapsinkleding

Het Project Stevin van Elia in Zeebrugge maakt het mogelijk om de windenergie van windparken op zee aan land te brengen en naar het binnenland te transporteren.

GLK stond in dit project in voor de landschapsinkleding, waaronder:

  • het plaatsen van bomenrijen langs de Polder en Baron De Maerelaan
  • de plaatsing van een grote waterbuffer ten zuiden van het station
  • de ontwikkeling van een natuurzone tussen de waterbuffer en het station
  • de aanleg van een parking in het westelijke punt van het terrein als vervanging van het huidige, meer westelijk gelegen, parkeerterrein langs de Kustlaan. Het parkeerterrein zelf krijgt een groene uitstraling door de aanplanting van krentenboompjes tussen de parkeervakken.
  • tot slot de heraanleg van enkele fiets- en voetpaden langs het openbaar domein.