Overslaan en naar de inhoud gaan

Dit kan gaan om losstaande woningen, rijwoningen, loodsen, fabrieksgebouwen, …
Daarnaast breken we ook verhardingen (asfalt/beton) met pneumatische of hydraulische hamer.
Tenslotte verwijderen we gebonden asbest door bevoegde medewerkers.

Alle sloopmaterialen worden selectief afgevoerd naar erkende stort- en/of verwerkingsinstallaties.

Toon alle expertises


Referenties

Tabaksfabriek Van de Cruyssen - Deinze

Slopen voormalige tabaksfabriek

Mistral Home Textiles - Nazareth

Uitvoering van sloopwerken, rioleringswerken, algemene grondwerken en nivelleringswerken