Overslaan en naar de inhoud gaan

Alle aangevoerde materialen worden bij aankomst in GLK gewogen. Vanuit de weegbrug op het 1ste verdiep hebben wij een duidelijk zicht op de kwaliteit van de aangevoerde producten. Door een correcte beoordeling van de samenstelling van de aangevoerde vrachten start reeds de eerste fase van het recyclageproces. 

Het FPC handboek verduidelijkt de aanvoer voorwaarden. Door de toepassing van de beschreven regels bekomen we kwaliteitsvolle afvalsoorten die resulteren in kwalitatieve nieuwe grondstoffen. We raden onze klanten dan ook het principe van sorteren van bij de bron ten sterkste aan.

Overname van gronden

Bij inkeuring van gronden (met stenen) wordt vooral gelet op het type grond (zand/leem/klei) en de vochtigheid (droog/nat/modder). Kleinere partijen grond worden samengevoegd, grotere partijen worden onmiddellijk apart gestockeerd. Eénmaal een partij volledig is, wordt deze bemonsterd. In het externe labo wordt de kwaliteit bepaald. In functie van de bepaalde kwaliteit start het recyclageproces

Soms vraagt de aanvoer van gronden een melding bij de VZW grondbank. Indien dit van toepassing is, nemen wij deze taak op ons voor de klant. Ook de eigenlijke uitgraving en het transport naar onze site kunnen wij volledig op ons nemen.

Overname bouw- en sloopafval

Bij de inkeuring van bouw- en sloopafval wordt eerst en vooral een onderscheid gemaakt tussen zuiver (gewapend) betonpuin en de rest. Het andere bouw- en sloopafval valt in principe onder de noemer mengpuin. Dit mengpuin is in principe vrij van grond en moet vrij zijn van onzuiverheden zoals hout, plastic en glas.

GLK mag geen asbesthoudende materialen ontvangen. Ook teerhoudend asfalt kan niet gestort worden. Indien gewenst kunnen wij instaan voor de eigenlijke afbraak en of het transport van het bouw- en sloopafval.

Laat je grond- en bouwafval recycleren!

Ben je op zoek naar een opslagplaats of herbestemming voor uitgegraven gronden?
Of een partner voor de verwerking van je bouwafval?
We helpen je graag verder!