Referenties

Huurland

Huurland, een verhuurcenter in Eke, waar u terecht kan voor het huren van allerhande machines.

Het bestaande rioleringsnetwerk werd aangepast en hersteld en er werd ook nieuwe riolering aangelegd. Het infiltratiebekken zorgt ervoor dat het overtollige regenwater opgevangen wordt en langzaam laat doordringen in de ondergrond. De parkeerplaats voor klanten en medewerkers werd aangelegd voor en langs het gebouw.

Voor dit project deden we: Rioleringswerken, Algemene grondwerken, Betonwerken, Opritten en parkings