Referenties

Project Stevin - Elia Zeebrugge

Het project Stevin maakt het mogelijk om de windenergie van windparken op zee aan land te brengen en naar het binnenland te transporteren

GLK staat in voor de landschapsinkleding:

- Bomenrijen langs de Polder en Baron De Maerelaan

- Grote waterbuffer ten zuiden van het station

- De ontwikkeling van een natuurzone tussen de waterbuffer en het station

- In het westelijke punt van het terrein wordt een parking voorzien die als vervanging dient voor het huidige, meer westelijk gelegen, parkeerterrein langs de Kustlaan.

- Het parkeerterrein krijgt een groene uitstraling door de aanplanting van krentenboompjes tussen de parkeervakken.

- Heraanleg van enkele fiets- en voetpaden langs het openbaar domein.

Voor dit project deden we: Algemene grondwerken, Vijvers en putten, Nivelleringswerken, Opritten en parkings, Rioleringswerken