Nieuws

Werf in de kijker - Hubo Zottegem

Dit is een totaalconcept. We zijn gestart met de afbraak van het oude Hubo gebouw. Het volledige terrein werd genivelleerd en bouwrijp gemaakt na de afbraak om te kunnen starten met de grond- en rioleringswerken. Vervolgens werden de keermuren geplaatst. Momenteel zijn we aan het laatste deel beland: aanleg van de parking en groenzones.