Activiteiten

Afbraakwerken

Het geheel of gedeeltelijk afbreken van gebouwen en uitvoeren van binnenafbraak.

Dit kan gaan om losstaande woningen, rijwoningen, loodsen, fabrieksgebouwen, …
Daarnaast breken we ook verhardingen (asfalt/beton) met pneumatische of hydraulische hamer.
Tenslotte verwijderen we gebonden asbest door bevoegde medewerkers.

Alle sloopmaterialen worden selectief afgevoerd naar erkende stort- en/of verwerkingsinstallaties.

 

 

 

.

Bekijk referenties